No Nama Peserta K B A T Penawaran Penawaran Terkoreksi H P V PK Alasan
1 CV.PERDANA SAMUDRA PERKASA - 02.112.177.7-523.000 Rp 344.722.000,00 Rp 344.722.000,00
2 CV. JIKO MAJANG - 71.790.982.4-942.000 Rp 359.940.020,00 Rp 359.940.020,00
3 Bebrayan Production - 31.648.838.6-501.000 Rp 364.998.700,00 Rp 364.998.700,00
4 CV KARYA UTAMA - 82.572.235.8-805.000 Rp 370.432.700,00 Rp 370.432.700,00
5 CV. Naftali Pratama - 70.616.192.4-823.000 Rp 376.263.000,85 Rp 376.263.000,85
6 CV. METRO NUSA PRIMA - 02.056.364.9-005.000 Rp 378.377.780,00 Rp 378.377.780,00
7 CV. Grego Jaya - 03.239.816.6-823.000 Rp 382.241.428,80 Rp 382.241.428,80
8 cv Tunisanga - 81.364.488.7-808.000 Rp 383.571.000,00 Rp 383.571.000,00
9 CV. PUTRA BUNGSU - 70.189.674.8-806.000 Rp 391.411.000,00 Rp 391.411.000,00
10 CV. M S A - 31.262.071.9-405.000 Rp 408.908.500,00 Rp 408.908.500,00
11 CV. MISHARALAFASY - 66.365.123.0-807.000 Rp 410.843.300,00 Rp 410.843.300,00
12 CV.PODA BERSAUDARA - 82.461.415.0-418.000 Rp 411.680.060,00 Rp 411.680.060,00
13 PT.TRISUKSES PERMATA - 75.555.231.2-043.000 Rp 413.212.800,00 Rp 413.212.800,00
14 cv . bedadung indah - 01.513.752.4-911.000
15 CV. DEYAN PUTRA UTAMA - 02.629.578.2-445.000
16 CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000
17 PT. Lydia Multi Kreasi - 01.549.089.9-013.000
18 CV.PUTRA JAYA - 81.112.115.1-331.000
19 CV. TUNGGAL MANDIRA - 73.227.772.8-215.000
20 CV. Tirta Tekhnika - 02.924.506.5-915.000
21 CV. MAHESA RAYA - 80.867.384.2-331.000
22 CV. CAHAYA ABADI - 21.020.156.2-405.000
23 CV.Athaya Cipta Karya - 71.631.054.5-416.000
24 CV. Mina Mart Indonesia - 75.032.294.3-321.000
25 CV. SUKSES JAYA MANDIRI - 72.781.403.0-805.000
26 CV. LOMBOK BARAT BERSAUDARA - 03.231.884.2-915.000
27 CV. CAHAYA ABADI - 21.020.156.2-405.000
28 CV. RIMBO TANI - 02.652.830.7-331.000
29 Sanfranco Anugrah Mahkota - 31.750.506.3-002.000
30 CV. Risgerd - 02.858.913.3-951.000
31 CV.INDO CIPTA SARANA - 03.287.791.2-301.000
32 CV.JANGKAR JATI - 02.932.093.4-101.000
33 CV. CAHAYA MELAYU RIAU - 02.554.913.0-211.000
34 CV.JAYA KENCANA - 31.746.632.4-902.000